Kyrkogård

Gamla kyrkogården vid Vittinge kyrka.

Vittinge kyrkogård

Vittinge kyrkogård ligger i anslutning till kyrkan och består av gamla och nya kyrkogården, urnlunden, minneslunden och askgravlunden.

Gravar bland krokus och andra vårblommor.

Gravskötsel

En välvårdad kyrkogård är en rofylld plats som ger tillfälle till eftertanke. Gravrättsinnehavaren ansvarar för den enskilda gravens skötsel medan församlingen sköter övriga delar av begravningsplatsen.

En ung kvinna tänder ett ljus på en grav.

Känner du ansvar för en grav? Anmäl dig som gravrättsinnehavare!

Vi gör ett sista försök att hitta gravrättsinnehavare innan vi börjar återta de gravar som saknar innehavare. Om du vill stå som innehavare för någon av gravarna i listorna här intill, kontakta kansliet på 0224-620 37 eller vaktmästeriet på 0224-620 69. Alternativt maila vittinge.forsamling@svenskakyrkan.se. Klicka på puffen för mer info!