Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körer & musik

Det finns tre körer i Vittinge församling: Vittinge kyrkokör, alla-kan-sjunga-kören Sångkraft och en barnkör. Vi har en levande konsertverksamhet, i synnerhet under somrarna då vi arrangerar "musik i sommarkväll" de flesta söndagar. Vi tar gärna emot nya körmedlemmar! Välkommen till en övning för att se om det är något för dig!