Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn- och ungdomskörer

Barnkören är för barn i årskurs 1–4 och ungdomskören för unga i årskurs 5 och uppåt. Vi sjunger, fikar och har kul tillsammans! Ett par gånger om året framträder vi i samband med gudstjänster. Vi brukar också gå luciatåg.

Från och med höstterminen -19 delas barnkören upp i en barnkör och en ungdomskör. Barnkören är i sin tur uppdelad på en Vittinge-grupp och en Morgongåva-grupp. Om ditt barn vill öva varje vecka och ni ordnar med egen skjuts går det bra.

Barnkören (7–10 år) övar jämna veckor i Morgongåva skola och udda i Vittinge bibliotek. Ansvarig ledare hämtar barnen på fritids, dit de får gå tillbaka efter övningen. Barnkören leds av Johannes Risberg. Anmäl ditt barn till honom på johannes.risberg@svenskakyrkan.se eller 0224-620 47.

Ungdomskören (11 år och uppåt) övar i Kyrkans allrum på onsdagar. Ledare är Inga-Britt Thalin. Anmäl ditt barn till henne på inga-britt.thalin@svenskakyrkan.se eller 0224-620 51.

Under skolloven har körerna uppehåll. Terminsstart HT-19 är vecka 36. (Obs! Barnkörens Vittinge-grupp börjar 27/8, har sin andra övning 25/9 och övar därefter varannan vecka som vanligt.)

Är du i övre tonåren och är sugen på att sjunga i kör? Då är du välkommen till Kyrkokören!