Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn & ungdom

Två förmiddagar i veckan erbjuder vi föräldracafe för dig som är hemma med barn. Vi har en barnkör, eftermiddagsaktiviteter för skolbarn, en ungdomsgrupp, konfirmationsläsning samt diverse lovaktiviteter och utflykter. Under den årliga Fest i Heby-veckan arrangerar vi bl.a. en välbesökt barndag.