Foto: Shutterstock

Vittangi församlings arbetskretsar träffas för gemensam höststart

Onsdag 27 september kl 18:00

Onsdag 27 september kl 18:00  
Församlingshemmet i Vittangi
Nya och gamla deltagare är Välkomna!