Foto: Olle Thoors

Skapelsevandring 4 juli

I tystnadens vilsamma gemenskap på vandring i naturens skönhet finns rum för mötet med oss själva och Skaparen.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Söndag 4 juli kl 13:30 - 16:00 i Lannavaara

Vi kommer att ta fikapaus under vandringen. Medtag något att dricka/äta samt klädsel efter väder. Vandringen kommer att vara i lugnt tempo, max 6 km på mestadels grusvägar, vissa sträckor kan vara lite våta.

Vandringen utgår från Kristallen och leds av Maria Smeds och Jean-Claude Marclay.

Kontakt: maria.smeds@svenskakyrkan.se

tel: 0706-014302

Ett arrangemang av Svenska kyrkan, Vittangi församling, EFS och
Lannavaara Minneskyrka