Foto: Magnus Aronson

Skapelsepromenad

Vi promenerar tillsammans och stannar för ett bibelord, ber och betraktar skapelsen

På en skapelsepromenad ger du Gud plats att visa
dig vad som finns i din omgivning på ett nytt sätt.
Din blick får ett nytt perspektiv då du ser kända platser.
FÖLJ MED PÅ EN PROMENAD!
Vi startar tisdag 9/11 kl 13:00
och går runt elljusspåret i Övre Soppero
Därefter promenerar vi tisdagar
kl 13:00, 23/11, 30/11 och 14/12.
Välkommen!