Foto: Johannes Frandsen

Sångstund

Söndag 21 november kl 15:00 
Övre Soppero kapell 
Diakon Monica Nutti Blind, vik församlingsassistent Maria Smeds