Foto: Olle Thoors

Kyrkofullmäktige i Kiruna pastorat kallas till sammanträde, 1 juni 2023

Torsdag 1 juni 2023, kl 13:00
Plats: Församlingshemmet, Vittangi
För behandling av ärenden enligt anslagen föredragningslista.
Fullmäktiges möte är öppet för allmänheten.
Ann-Kristin Nilsson                                                                                                
Ordförande

Föredragningslista