Julhälsning från Vittangi församling

Enligt traditionen uppmärksammar vi i Vittangi församling alla ensamma som är 70 år och äldre samt par där den ena är över 80 år. Våra volontärer kommer förbi hos dessa äldre i församlingen med en julhälsning och överlämnar ett kaffepaket i dessa Coronatider istället för hembesök. Vi har hembesökande volontärer i församlingens alla byar så ingen ska bli
utan denna julhälsning i år.