Foto: Olle Thoors

Händer i Övre Soppero i samband med Soppero sameförenings 70-årsjubiléum

Fredag 25 november kl 17:00, Övre Soppero kapell
Förre stiftsadjunkten Birgitta Simma berättar om sin nyligt utkomna bok "SAMISKT KYRKOLIV" - historia, kultur och teologi

Söndag 27 november kl 11:00, Övre Soppero kapell 
Samisk gudstjänst, Ola Bergdahl
Sång av Pia-Maria Holmgren m fl