Fördröjda uppstarter av barnverksamheter och arbetskretsar

Alla uppstarter av verksamheter är fördröjda på grund av nya restriktioner. Se kommande information.