BARNVAGNSMARSCHEN 26-30 MAJ

Pandemin har gjort att det blivit farligare än på länge att vara gravid och föda barn. Mödradödligheten har minskat med 38% sedan 1990 men ökar nu drastiskt i spåren av Covid-19.

PANDEMIN GÖR DET FARLIGARE AT T VARA GRAVID
När samhällen stängs ner till följd av Covid-19 leder det till kraftiga begränsningar inom mödra- och förlossningsvården. Tillgången till preventivmedel, säkra aborter och sexualundervisning minskar. Kvinnor får dessutom svårare att ta sig till mödravård och förlossning på grund av rådande restriktioner. Beslutsfattare väljer samtidigt att flytta pengar från mödrahälsovården till insatser mot Covid-19. Sammanfattningsvis får pandemin katastrofala följder världen över och återigen är det kvinnor som förlorar mest i en katastrof.

M A R S C H E R A  D I G I TA LT  I
BARNVAGNSMARSCHEN 26-30 MAJ!

RFSU har anordnat Barnvagnsmarschen sedan 2010. I år marscherar vi tillsammans, på var sitt håll genom vår digitala kampanjsida barnvagnsmarschen.se. Anmäl dig och gå tillsammans med engagerade privatpersoner, ambassadörer och våra lokala föreningar i hela Sverige.
LÄS MER PÅ BARNVAGNSMARSCHEN.SE

Facebook-event i Vittangi:

https://m.facebook.com/events/283218770080321?tsid=0.3420861515432262&source=result