Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vist & Vårdnäs i Världen

Du som är intresserad av internationellt arbete, kom med i vår grupp Vist & Vårdnäs i Världen!

Vår i Vårdnäs och Vist. Åter igen kan vi komma ut och njuta vår friska luft och höra våra återkomna fåglar.  Luft och fåglar delar vi dock med hela världen, och det vi gör på jobbet och handlar i affären är ofta delar av ett utbyte med fjärran delar av jordklotet. Så även om vi kanske själv för det mesta rör oss här i en stillsam vrå långt från det mesta, så kommer världen till oss, och Vårdnäs & Vist är en kraft som påverkar världen. Därför vill Vist Vårdnäs pastorat också vara en kyrka i världen.

En grupp med namnet Vist & Vårdnäs i Världen vill vidga fönstret mot världen och Svenska kyrkans aktiviteter utanför Sverige genom information, aktiviteter och kontakter. Efter förmåga kommer vi att arrangera möten – kanske en världsdag – och andra tilltag för att komma i närmare kontakt med världen omkring oss. Pilgrimsvandringar och en vänförsamling utanför Sverige är andra idéer vi funderar på. Vi kommer att informera mera om arrangemang allteftersom här på hemsidan.

Låter det intressant? Kontakta Elin Strömblad, 013-540 25 eller elin.stromblad@svenskakyrkan.se

Nedan finns länkar till SKUT och till Svenska kyrkans internationella arbete: 

https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete