Svenska kyrkans logotyp på Kyrkans hus i Uppsala.
Foto: Linus Malm /Ikon

Varsel om blockad och strejk avblåses

De inblandade fackförbunden och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om nya avtal för kyrkans medarbetare.

Varsel om blockad och strejk avblåses

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat en överenskommelse om löneavtal och allmänna villkor. Arbetstagarorganisationerna återkallar alla varsel och stoppar pågående stridsåtgärder.