Varm gemenskap men i lite svalare lokaler

Energipriser som skenar och vintern står för dörren. Det finns stor potential att spara energi genom att sänka innetemperaturen, men hur går vi till väga i Vist Vårdnäs pastorat?

Det ansträngda energiläget i landet påverkar även våra församlingar här i Vist Vårdnäs pastorat. Ingen har undgått det akuta rådande energiläget som nu råder. Vi vill ta vårt ansvar genom att spara på energi, sänka omkostnader och förbrukning. Det ger också på lång sikt vinster gällande ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Vi har två stora kyrkor där Vårdnäs kyrka är störst och rymmer ca 600 personer. Det är stora volymer som ska värmas upp vid våra olika verksamheter. Inom pastoratet har vi valt att sänka temperaturen ett par grader i alla våra lokaler. Våra kyrkor kommer fortsätta vara öppna men i mer planerad form. Nedan ser du fler exempel på hur vi kan spara på energi.

Foto: Magnus Aronson IKON

Exempel på enerigsparande åtgärder i Vist och Vårdnäs församlingar

Släcka eller korta ner tiden för viss fasadbelysning på våra kyrkor

Batteriljus i kyrkan under dagtid

Sänka allmän temperaturen med 2 gr vid gudstjänst och kyrklig handling (dop, vigsel och begravning).

I våra församlingshem, expedition och övriga lokaler sänka innetemperaturen med två grader. 

Under jul och advent använda LED-belysning med skymningsrelä på utejulgranar.

Optimera bokningen genom att samla tider för begravning, dop och vigsel under samma veckor. 

Fira gudstjänster i församlingshem och i kapellet på Vårdnäs stiftsgård.

 

Det här betyder att det kan kännas lite svalare än vanligt när du kommer in till oss så behåll din jacka på om du känner dig frusen. Vi jobbar vidare på att styra runt verksamhet och gudstjänstliv för att optimera användningen av lokalerna.

Vi hjälps åt!