Tro på Vislanda

Kyrka och arbetsliv i samverkan bidrar till ett sunt och harmoniskt samhälle med ansvarstagande och trygga människor. Läs mer om kyrkoherde Anders Lindows satsning Tro på Vislanda.

Svenska kyrkan samverkar sedan länge med skolor och högskolor, polis, häkte, fängelser, försvarsmakten, sjukhus och äldreboenden. Kyrkan har också lång erfarenhet av samverkan med både små och stora företag runt om i landet. Denna samverkan finns organiserad i nationella och lokala nätverk. Svenska kyrkan vill med sina resurser medverka till att skapa ett hållbart arbetsliv och finnas med när människor hamnar i utsatta situationer. Vi vill också medverka till hållbara företag som skapar trygghet och framtidstro. Ur kristet perspektiv är arbetet ett grundläggande mänskligt behov. Förhållandena på våra arbetsplatser och förändringarna i arbetet påverkar hela livet och berör djupa frågor om människovärde och etik.

Vislanda är en liten ort med ett betydande antal industrier och företag. Svenska kyrkan vill utifrån sin uppgift ta ansvar för dem som har sitt arbetsliv i Vislanda, även fördem som inte bor här. Med ett ekonomiskt bidrag från Växjö genomförde vi under 2014 en förstudie kring om och hur en samverkan mellan kyrkan och arbetslivet kan skapas lokalt i Vislanda. Här är några förslag på vad Svenska kyrkan kan bidra med:

 

·        Rådgivning i företagsetik
Etisk analys av företaget – en form av certifiering. Rådgivning i samband med varsel och uppsägningar.

·        Enskilda samtal
Personligt stöd under livskriser, vid förändringar och i utsatta positioner. (Vi står fria gentemot företag och fack, vi för inga journaler och har lagreglerad tystnadsplikt).

·        Samtal i grupp
Handledning av arbetsgrupper och konfliktlösning.

·        Krisberedskap och krishantering
Vid svåra och oväntade händelser på arbetsplatsen finns vi till hands, främst för ledning och personal, men också för första kontakt och fortsatta samtal med anhöriga.

·        Vård av personalvårdare
Särskilt nätverk för stöd och inspiration till dem som arbetar med HR-frågor. 

·        Retreat för enskilda eller grupper
Annorlunda och nyskapande personaldagar, skräddarsydda för era behov.

Frukostmöten för personalansvariga

För dig som är HR-chef eller personalansvarig på ett företag eller förvaltning finns ett nätverk för fortbildning, inspiration och personligt stöd. Vi samlas en gång/kvartal till ett frukostmöte för att diskutera frågor som berör oss under ledning av konsult Åke Andersson. Välkommen att vara med!

             
Anders Lindow - Kyrkoherde i Vislanda
anders.lindow@svenskakyrkan.se
Telefon/mobil 0472-30227, för sms 070-2887227

Anders Lindow

Under åren 1993-1996 arbetade jag som präst för kyrka-arbetslivsfrågor i Västerås. I samarbete med företagsledning och fack på bl a ABB, Outokumpu Copper, Sparbanken och COOP deltog jag i rådgivning och stödverksamhet bland både tjänstemän, arbetare och arbetslösa i samband med varsel och uppsägningar. 

Jag har genomgått en universitetskurs i ämnet arbetslivsetik och har en särskild utbildning i enskild själavård.

Under åtta år har jag också arbetat som högskolepräst med enskilda samtal, retreater och föreläsningar inom olika ämnen som berör etik och människosyn.

Jag har både svensk och internationell erfarenhet av organisationsutveckling.

Anders Lindow

Anders Lindow

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Präst - kyrkoherde