Språkcafé Vislanda

Varmt välkommen till vårt språkcafé, en mötesplats för svenskar och nya svenskar i Vislanda. Alla är välkomna!

På vårt språkcafé samtalar vi kring svenska språket, olika teman och hur det är att leva i Vislanda och Sverige. Vi erbjuder också språkträning och läxhjälp. Vi får lära oss mer om andra kulturer och har en trevlig stund med fika tillsammans. Välkommen att vara med!

Onsdagar ojämna veckor, i prästgården, Vislanda kl. 18.00-20.00. 
Samling utanför biblioteket 17.45.
Frågor? Hör av dig till Yvonne Andersson, 0472-300 31.  

Arr: Alvesta kommun ihop med Röda Korset och Svenska Kyrkan i Vislanda-Blädinge.

Info, tel 0472-15079.

Nedan följer några bilder från ett odlingsprojekt som tidigare genomförts som en aktivitet i språkcaféet.