Språkcafé Vislanda

Välkommen till ett språkcafé, en mötesplats för svenskar och nya svenskar i Vislanda. Alla är välkomna!

På grund av Covid-19 pandemin är vårt språkcafé för tillfället inte igång. 

Tid: Tisdagar, varannan vecka kl.18-20. 

Plats: Prästgården, Vislanda. Samling utanför biblioteket 17.45.

Innehåll: Språkträning i svenska språket, samtal kring olika teman, information om Sverige och Vislanda, med mera.

 

Arr: Alvesta kommun ihop med Röda Korset och Svenska Kyrkan i Vislanda-Blädinge.

Info, tel 0472-15079.

Nedan följer några bilder från vårens odlingsprojekt i språkcaféet!