KYRKOVAL 2021

Den 19 september är det dags att rösta för nästa mandatperiod i Svenska kyrkan!

Tider för röstning i Vislanda-Blädinge församling

Rösta den 19 september 2021
På valdagen är församlingshemmet Lyktan i Vislanda öppet för röstning kl. 11.00-20.00 och församlingshemmet i Blädinge kl. 11.00-20.00

OBS! GLÖM INTE RÖSTKORT OCH LEGITIMATION

Valinformation.Valet innebär att du röstar på kandidater till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Rätt att rösta. Alla som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. Hör av dig om du inte fått ett röstkort senast 1 september.

Personval. Kryssa för max tre kandidater. Sätter du inga kryss så står listan oförändrad.

Förhandsröstning.
Du kan förhandsrösta på pastorsexpeditionen  i Lindås, Vislanda 6 - 19 september, på dessa tider:
måndag - fredag kl. 17 - 19
lördag kl. 14- 16

Utökade öppettider:
onsdag 8 september kl. 15-20
torsdag 16 september kl. 15-20

Söndagen den 19 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Det innebär att alla
medlemmar som är 16 år eller äldre kan påverka kyrkans inriktning för de kommande 4 åren. Dels när det gäller den egna församlingen, men även på stiftsnivå och nationellt.  

Det röstkort du ska använda kommer hem till dig i brevlådan, antagligen har du redan fått det. Om du inte hittar det, kan du få hjälp på pastorsexpeditionen i Lyktan att hämta ut ett nytt.

I Vislanda-Blädinge församling har vi en nomineringsgrupp, som ställer upp i det lokala valet. Den heter Kyrkan i tiden och består av 22 personer i olika åldrar som alla vill representera dig i vår församlings demokrati. Deras valprogram får du medskickat i detta kuvert. När du röstar kan du välja att låta listan stå oförändrad, eller kryssa för namnet på någon person som du helst vill lägga din röst på.

 I de andra valen, till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet, finns det flera olika nomineringsgrupper att välja på. En del av dem är kopplade till politiska partier och du väljer en av grupperna att rösta på till varje val. Även här kan du personrösta genom att kryssa för ett namn. På kandidatvisning.svenskakyrkan.se kan du söka dig fram till alla nomineringsgrupper och namnen på deras listor.

Har du frågor om valet? Eller undrar du något annat om församlingens arbete?

 På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du hitta mer information om det stundandet valet. Här på vår hemsidan kan du läsa mer om församlinges arbete. Självklart kan du även kontakta pastorsexpeditionen eller någon som jobbar i församlingen, för att få svar på dina frågor. Du hittar alla kontaktuppgifter här.