Meny

Kyrkans besökstjänst

Att bli gammal är för många en fin erfarenhet och både livet och tron får andra djup. Många äldre klarar sig bra i eget boende med lite extra hjälp ibland. Men andra saknar kontakt med en medmänniska för att dela tankar och livserfarenheter.

Särskilt om man blir sjuk och behöver vård kan livet kännas svårt och räcker tiden oftast inte till för dem som vårdar att hinna med de djupa samtalen. Vi ser som en prioriterad uppgift att ge ett stöd till dem som bor och/eller vårdas i eget boende och som kanske saknar gemenskapen och aktiviteterna som erbjuds i särskilt boende.

Vi har därför skapat en grupp av några anställda och frivilliga som erbjuder sig att göra hembesök för samtal. Gruppen vänder sig i första hand till de allra äldsta i Vislanda och Blädinge som också är ensamstående. Hör av dig om du önskar besök eller känner någon som skulle behöva ett besök från kyrkan.