Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge Besöks- och postadress: LINDÅS, 34252 VISLANDA Telefon:+46(472)30007 E-post till Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dags för konfirmation!

Vem är Jesus? Vad är meningen med livet? Vad händer när vi dör? Varför finns jag? Varför finns det onda?  Finns Gud? Vad är kärlek? Finns det en framtid? Vad tror jag egentligen på?

Nu är det Din tur att ställa frågorna!
Nu är det Din tur att få ett minne för livet!

Ja, jag vill delta i konfirmationsläsningen läsåret 2019/2020!

KONFIRMATIONSANMÄLAN För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Vislanda-Blädinge pastorat, Lindås Vislanda församlingshem 1, 342 52 Vislanda. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vislanda.pastorat@svenskakyrkan.se eller 0472-30007. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Johanna Brandi

Johanna Brandi

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Pedagog

Anne Gräns

Anne Gräns

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Kommininster