Biskopsadjunkt

Visby stift med församlingar på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandet söker biskopsadjunkt med inriktning på gudstjänstliv.  

Vi söker dig som har erfarenhet som präst av församlingsarbete och tycker om att arbeta med gudstjänst. En stor del av arbetet är inriktat på strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med biskopen.

Arbetet innebär:

  • att leda samordnings- och planeringsmöten för biskopssekretariatets arbete.

  • att bistå biskopen i hans arbetsuppgifter genom att planera, förbereda, ta fram underlag och följa upp ärenden särskilt med avseende på teologiska frågor och perspektiv.

  • att planera och koordinera biskopens medverkan i gudstjänster samt församlingsbesök på Gotland och runt i världen. Leda och genomföra gudstjänster där biskopen medverkar.

  • att delta i sammankomster på nationell nivå för Svenska kyrkan i utlandet och av betydelse för biskopssekretariatet samt möten för handläggare i gudstjänstfrågor.

 Du ska också vara

  • Handläggare för gudstjänstfrågor med fokus på utveckling och inspiration.

 Arbetet innehåller också:

  • Projektarbete med teologiska frågor kring kyrkans möte med sin samtid, kyrkans framtida utveckling och Svenska kyrkans uppdrag och roll i samhället.

  • I samverkan med andra stiftsmedarbetare arrangera och genomföra fortbildningar och utbildningar samt andra stiftsevenemang vid behov.

  • Kommunikation genom digitala medier.

Det ingår resor i tjänsten. Du behöver ha B-körkort.

Tjänstens omfattning:
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med tillträde efter överenskommelse.

Intervjuer:
Intervjuer planeras att hållas 14-15/1.

Kontakt:

Biskop Thomas Petersson, 0498-404900, biskop.visby@svenskakyrkan.se
Stiftsdirektor, Christer Engelhardt 0498-404900

Fackliga kontaktpersoner:
Kent Österdahl, KyrkA tel. 0498-24 01 76
Bimbi Ollberg, Vision tel. växel 0498-40 49 00
Grym Sara Westberger, Saco tel. växel 0498-40 49 00
LInnea Tibell, Lärarförbundet, tel. 073-073 84 30

Ansökan
Din ansökan ska ha kommit in till Visby stift senast 10 januari 2021.  Skicka din ansökan via e-post visby.stift@svenskakyrkan.se

Bifoga personligt brev, CV och prästbrev. Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att be dig skicka in betyg och intyg samt löneanspråk och referenser.