Visby stift

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uppdraget som biskop

Vem kan vigas till biskop? Och vad är biskopens uppgifter?

Den som har valts till biskop i ett stift och är prästvigd kan också vigas till biskop.

Biskopens uppgifter:
1. förkunna evangelium i ord och handling,
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,
3. svara för ledning och tillsyn,
4. vårda och värna kyrkans enhet,
5. viga präster och diakoner,
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen.
(ur kyrkoordningen, 8 kapitlet 1 §)

Arbetsgruppen för biskopsvalet i Visby stift önskar att den som väljs till biskop motsvarar följande beskrivning.

  • Teologiskt och akademiskt kompetent med egen reflektion och förmåga att lyfta kyrkans frågor och sätta in dem i dagens sammanhang.
  • Erfarenhet av församlingsarbete i Sverige och inom Svenska kyrkan i utlandet eller andra internationella organisationer.
  • Andligt ledarskap för präster och diakoner liksom för stiftets församlingar.
  • Samlande personlighet för kyrkan på Gotland och inom Svenska kyrkan i utlandet för en långsiktig utveckling av stiftet.
  • Inspiratör för församlingarnas verksamhet.
  • Förmåga att göra kyrkan synlig och respekterad i samhället.

 

Kontakt
E-post: visby.biskopsval@svenskakyrkan.se

Valhandläggare
Anna Tronêt, tel: 0498-40 49 16
Ulrika Holmberg, tel: 0498-40 49 26