Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utvecklingsenheten

Enhetens verksamhet avser att inspirera och stödja en långsiktig och hållbar utveckling i stiftets församlingar.

Vi vill föra en kontinuerlig dialog med församlingarna om deras grundläggande uppgifter som är gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.  I ett nära samarbete med präster, diakoner, musiker och andra anställda - samt  förtroendevalda - vill vi stödja församlingarna i fråga om rekrytering, och med utbildning, fortbildning, rådgivning och konsultativa insatser. Vi biträder biskopen vid visitationer, anordnar kurser och samlingar. Vårt arbetes inriktning styrs av vilka fördjupningsområden som stiftets förtroendevalda antagit.

Chef för enheten är Richard Wottle.

Richard  Wottle

Richard Wottle

Direkt: 0498-404903

Mer om Richard Wottle…

Stiftsprost, enhetschef Förvaltningsenheten

Stellan Bergström

Stellan Bergström

Visby stift

Stiftspedagog

Mer om Stellan Bergström…

Utvecklingsenheten

Lars Bäckman

Lars Bäckman

Direkt: 0498-40 49 20

Mobil: 070-388 54 47

Mer om Lars Bäckman…

Utvecklingsenheten

Anne Dungner Hjellström

Anne Dungner Hjellström

Visby stift

Musikkonsulent

Mer om Anne Dungner Hjellström…

Utvecklingsenhetne

Annika Hakalax

Annika Hakalax

Visby stift

Biskopens adjunkt

Direkt: 0498-404905

Mer om Annika Hakalax…

Biskopens adjunkt, prästrekryterare, Utvecklingsenheten

Inger Hägg

Inger Hägg

Visby stift

Stiftsdiakon

Direkt: 0498-404904

Mer om Inger Hägg…

Stiftsdiakon, Utvecklingsenheten

Bimbi Ollberg

Bimbi Ollberg

Visby stift

Stiftsadjunkt

Direkt: 0498-40 49 28

Mer om Bimbi Ollberg…

Utvecklingsenhetne

Grym Sara Sjöberg

Grym Sara Sjöberg

Visby stift

Biskopens sekreterare, Förvaltningsassistent

Mer om Grym Sara Sjöberg…

Biskopens sekreterare, Utvecklingsenheten

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson…

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten

Pär Malmros

Pär Malmros

Visby stift

Fastighetsutvecklare, Fastighetsförvaltare

Mobil: 070-840 49 15