Foto: Lars Bäckman

Utvecklingsenheten

Enhetens verksamhet avser att inspirera och stödja en långsiktig och hållbar utveckling i stiftets församlingar.

Vi vill föra en kontinuerlig dialog med församlingarna om deras grundläggande uppgifter som är gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.  I ett nära samarbete med präster, diakoner, musiker och andra anställda - samt  förtroendevalda - vill vi stödja församlingarna i fråga om rekrytering, och med utbildning, fortbildning, rådgivning och konsultativa insatser. Vi biträder biskopen vid visitationer, anordnar kurser och samlingar. Vårt arbetes inriktning styrs av vilka fördjupningsområden som stiftets förtroendevalda antagit.

 

Annika Hakalax

Annika Hakalax

Välkommen till Visby stift

Stiftsprost

Mer om Annika Hakalax

Stiftsprost, prästrekryterare,

Elin Sundelin

Elin Sundelin

Välkommen till Visby stift

Stiftsadjunkt för lärande och undervisning

Mer om Elin Sundelin

Stiftsadjunkt för lärande och undervisning

Linda  May Dahlström

Linda May Dahlström

Välkommen till Visby stift

Kommunikatör

Mer om Linda May Dahlström

Utvecklingsenheten

Anne Dungner Hjellström

Anne Dungner Hjellström

Välkommen till Visby stift

Musikkonsulent

Mer om Anne Dungner Hjellström

Utvecklingsenheten

Bimbi Ollberg

Bimbi Ollberg

Välkommen till Visby stift

Stiftsadjunkt

Mer om Bimbi Ollberg

Utvecklingsenheten

Grym Sara Westberger

Grym Sara Westberger

Välkommen till Visby stift

Förvaltningsassistent, Biskopens sekreterare

Mer om Grym Sara Westberger

Biskopens sekreterare, Utvecklingsenheten

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Välkommen till Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten

Pär Malmros

Pär Malmros

Välkommen till Visby stift

Fastighetsförvaltare, Fastighetsutvecklare

Mer om Pär Malmros

Utvecklingsenheten