Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon:+46(498)404900 E-post till Välkommen till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utvecklingsenheten

Enhetens verksamhet avser att inspirera och stödja en långsiktig och hållbar utveckling i stiftets församlingar.

Vi vill föra en kontinuerlig dialog med församlingarna om deras grundläggande uppgifter som är gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.  I ett nära samarbete med präster, diakoner, musiker och andra anställda - samt  förtroendevalda - vill vi stödja församlingarna i fråga om rekrytering, och med utbildning, fortbildning, rådgivning och konsultativa insatser. Vi biträder biskopen vid visitationer, anordnar kurser och samlingar. Vårt arbetes inriktning styrs av vilka fördjupningsområden som stiftets förtroendevalda antagit.

Chef för enheten är Richard Wottle.

Richard  Wottle

Richard Wottle

Mer om Richard Wottle

Stiftsprost, enhetschef Förvaltningsenheten

Elin Sundelin

Elin Sundelin

Välkommen till Visby stift

Stiftsadjunkt för lärande och undervisning

Mer om Elin Sundelin

Stiftsadjunkt för lärande och undervisning

Linda  May Dahlström

Linda May Dahlström

Välkommen till Visby stift

Kommunikatör

Mer om Linda May Dahlström

Utvecklingsenheten

Anne Dungner Hjellström

Anne Dungner Hjellström

Välkommen till Visby stift

Musikkonsulent

Mer om Anne Dungner Hjellström

Utvecklingsenheten

Annika Hakalax

Annika Hakalax

Välkommen till Visby stift

Biskopens adjunkt

Mer om Annika Hakalax

Biskopens adjunkt, prästrekryterare, Utvecklingsenheten

Inger Hägg

Inger Hägg

Välkommen till Visby stift

Stiftsdiakon

Mer om Inger Hägg

Stiftsdiakon, Utvecklingsenheten

Bimbi Ollberg

Bimbi Ollberg

Välkommen till Visby stift

Stiftsadjunkt

Mer om Bimbi Ollberg

Utvecklingsenheten

Grym Sara Sjöberg

Grym Sara Sjöberg

Välkommen till Visby stift

Förvaltningsassistent, Biskopens sekreterare

Mer om Grym Sara Sjöberg

Biskopens sekreterare, Utvecklingsenheten

Rebecka Svensson

Rebecka Svensson

Välkommen till Visby stift

Stiftsantikvarie

Mer om Rebecka Svensson

Kyrkoantikvarie, Utvecklingsenheten

Pär Malmros

Pär Malmros

Välkommen till Visby stift

Fastighetsförvaltare, Fastighetsutvecklare

Mer om Pär Malmros

Utvecklingsenheten