Visby stift

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tidsplan för biskopsval

Stiftsstyrelsen ansvarar för biskopsvalet och har fastställt en tidsplan för valet.

14 november 2017 Val av elektorer
Sista dag för val av elektorer och ersättare för dessa i församlingarna på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandet.

12 december 2017 Röstlängd upprättas
Röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt upprättas och anslås på stiftets anslagstavla.

15 november - 15 december 2017 Förslag på hemsidan
Inkomna personförslag inför biskopsvalet läggs ut på Visby stifts hemsida.

11 januari 2018 kl. 09.00 Nomineringsval
Nomineringsval genomförs i Visby domkyrka. Samtliga röstberättigade kan lämna sin röst personligen vid valförrättningen. För röstberättigade från församlingar i Svenska kyrkan i utlandet finns även möjligheten att brevrösta.
Resultatet kungörs på stiftets anslagstavla och läggs ut på hemsidan. När överklagandetiden som är en vecka har löpt ut överlämnas valresultatet till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar som prövar behörigheten att biskopsvigas hos dem som fått röster i nomineringsvalet.

27 januari  2018 kl. 09.00 Intervjuer med kandidater
Intervjuer genomförs med kandidater som fått minst fem procent av rösterna i nomineringsvalet och behörigförklarats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Intervjuerna publiceras på webben.

15 februari 2018 kl. 09.00 Biskopsval
Biskopsval genomförs huvudsakligen på samma sätt som nomineringsvalet. Den kandidat som får mer än hälften av rösterna är därmed vald till biskop. Om ingen får mer än hälften av rösterna går de två kandidater med flest röster vidare till valomgång två.

5 mars 2018 kl. 09.00 Eventuell andra valomgång i biskopsvalet (OBS! ändrat datum)

26 maj 2018 Biskop Sven-Bernhard Fast lägger ner biskopsstaven

3 juni 2018 Biskopsvigning i Uppsala domkyrka ( biskopsvigningen kommer att filmas och därmed kunna följas live via Svenska kyrkans hemsida)

9 juni 2018 Mottagande av biskopen i Visby domkyrka

 

Kontakt
E-post: visby.biskopsval@svenskakyrkan.se

Valhandläggare

Anna Tronêt, tel: 0498-40 49 16
Ulrika Holmberg, tel: 0498-40 49 26