Foto: Gustaf Hellsing

Svenska kyrkans biskopar lanserar ett nytt biskopsbrev om klimatet

Svenska kyrkans biskopar lanserar ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det presenteras på fredag under Bokmässan i Göteborg. – Vi vill förena sakkunskap med ett starkt hopp i en tid när det framgår med största tydlighet att det är bråttom och att vi behöver stå enade för att bromsa klimatförändringarna, säger biskop Thomas Petersson.

Biskopsbrevet talar om klimatkrisen på ett sätt som knappast gjorts tidigare. Det inleds med en sammanfattning av kunskapsläget som följs av en existentiell och teologisk reflektion om vår roll som människor, hot, ångest och hopp. Det mynnar ut i vägar framåt och uppmaningar till beslutsfattare i Sverige och internationellt, till näringslivet och organisationer såväl som till enskilda människor – och självklart till Svenska kyrkan och kyrkor i hela världen.

– I biskopsbrevet utgår vi från den kristna tron och vi lyfter klimatkrisens andliga och existentiella aspekter såsom hopp och hot samt känslor av skuld och skam. Vi ser att det finns ett stort behov av nya berättelser om vad livet i en klimatvänlig framtid kan innebära och då inte bara materiellt utan också andligt och existentiellt. Inom Svenska kyrkan finns det många forum med stora möjligheter att vara med och formulera dessa nya berättelser och att sprida hopp, säger biskopen.

 Biskopsbrevet poängterar att utifrån en kristen livssyn finns vägar framåt även genom kris – men att tiden är knapp. Och just därför behövs en helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen som finns, inte minst på det andliga området.

 – Till Visby stift hör Svenska kyrkans utlandskyrkor och genom vår globala närvaro kan vi samverka för att bromsa klimatförändringarna. Det behövs både fakta och reflektion, bön och handling för att frigöra den goda handlingskraft som krävs i denna tid, säger biskop Thomas Petersson.

 Biskopsbrevet om klimatet lanseras vid en klimatkväll på Göteborgs Konserthus nu på fredag, 27 september, i samband med Bokmässan. Men redan nu finns det tillgängligt som PDF på Svenska kyrkans webbplats: Ett biskopsbrev om klimatet

 Ett första biskopsbrev om klimatet publicerades 2014. Fem års utveckling har gjort det angeläget med en uppdatering och revidering. 

 

Kontaktperson:
Linda May Dahlström, pressekreterare, telefon 0498-40 49 13, linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se