Foto: Linda May D.

Säg hej till vårt nyaste prästtillskott i Visby stift!

Söndagen den 16 januari prästvigdes Per Stumle i Visby domkyrka av biskop emeritus Sven-Bernhard Fast. Per kommer att göra sitt pastorsadjunktsår ett halvår vardera i Vänge och Stenkumla församlingar.

Per Stumle är 42 år och uppvuxen i Alva på södra Gotland.

Han utbildade sig först till lärare och har tjänstgjort på Donnergymnasiet och nu senast på Folkhögskolan i Hemse där han bland annat har undervisat i religion.

Per som känt sig kristen hela livet valde 2015 att bli mer kyrkligt aktiv i Klinte församling där han är bosatt. Där har han firat gudstjänst, varit kyrkvärd och förtroendevald.

Per erfor en prästkallelse och antogs som prästkandidat för Visby stift i september 2019. 2020 avlade han teologie magisterexamen och har under 2021 genomgått Svenska kyrkans utbildningsinstitut.