Så fördelas de kyrkoantikvariska medlen för 2018-19

Det blev ett lägre belopp i år, 18,1 mkr, vilket motsvarar 60% av det sökta beloppet. Så här kommer dessa pengar att fördelas till olika projekt.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade i maj om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning mellan stiften. Till Visby stift fördelades 18,1 mkr. Visby stift ansökte om knappt 30 mkr. Ersättningsbeloppen följer de direktiv som vi tidigare fått i Kyrkokansliets bedömningsgrunder vilket innebär att det i alla projekt finns en egeninstas för församlingen.

De största projekten som beviljades medel är utvändig restaurering av Bunge kyrka som ska genomgå tak- och fasadrestaurering.  I Fardhems kyrka ska en större invändig restaurering göras. Bland annat en översyn av säkerhetsåtgärder gällande elen.  Övriga projekt är bland annat Fårö kyrka där fönster och dörrar ska renoveras. I Ganthems kyrka ska diverse träinventarier och dopfunten konserveras och i Gothem ska nu en handikappsramp byggas.

 Se hela listan här Länk