Pressmeddelande: Biskop Erik Eckerdal tas emot i Visby stift den 21 januari

I en mottagningsmässa i Visby domkyrka lördagen den 21 januari klockan 11.00 tas biskop Erik Eckerdal emot i stiftet som inbegriper både hela Gotland samt alla utlandsförsamlingarna runt om i världen. Efter gudstjänsten, som leds av Erik själv tillsammans med domprost Anna Lundgren, bjuds det till mingel i domkyrkans församlingshus.

Erik Eckerdal valdes till biskop i oktober förra året och vigdes i Uppsala domkyrka i söndags. Därmed har biskop Erik trätt i tjänst som biskop i Visby stift. Nu på lördag välkomnas han till stiftet vid en gudstjänst i domkyrkan. Det är ett tillfälle där hela Gotland, såväl stiftsbor som anställda och förtroendevalda, välkomnas att vara med. Mottagningen direktsänds så att även till exempel våra utlandsförsamlingar som inte har möjlighet att resa till Gotland kan ta del av gudstjänsten. Erik Eckerdal blir Visby stifts 20:e biskop.

Erik Eckerdal är född 1972 och prästvigdes år 2000 i Visby stift av biskop Biörn Fjärstedt. Biskop Erik arbetade senast sedan 2018 som direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Han är teologie doktor och disputerade på en avhandling som behandlade förståelsen av Borgåöverenskommelsen och hur den implementerats.

–Jag ser fram emot att ta mig an uppgiften som biskop i Visby stift med allt vad det innebär. Till att börja med kommer jag att ägna mycket tid åt att lära känna människorna i stiftet, på Gotland och i utlandsförsamlingarna, och sätta mig in i olika sammanhang både inom och utanför Svenska kyrkan.

Som sitt valspråk har Erik Eckerdal valt: Duc in altum – lägg ut på djupet. Det är hämtat från Lukasevangeliets femte kapitel i vilket Jesus kallar sina lärjungar att följa honom.

I Luk 5:4 uppmanar Jesus Petrus att ”ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där”. Trots att lärjungarna var trötta då de varit ute hela natten och fiskat utan att få något, lyssnar de till Jesus och ror ut en gång till och fångsten blir rik. De återvänder med båten så full av fisk att den nästan sjunker. I bävan över hur mycket fisk de drog upp när de följde Jesu ord, till skillnad från fisket hela natten, knäböjer Petrus inför Jesus och säger ”lämna mig Herre, ty jag är en syndare”. Istället uppmanar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att följa honom och bli människofiskare.

Mottagningen direktsänds på www.svenskakyrkan.se/visbystift

Det kommer även gå att se sändningen i efterhand.

För frågor och förfrågningar om intervjuer kontakta pressekreterare
Linda May Dahlström, 072-451 63 27, linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aronson