Foto: Lars Bäckman

Presentation Thomas Petersson

Thomas Petersson
Ålder: 52
Prästvigningsår: 1992

Jag är född i Motala 1968. Där fick jag tidigt ansvar som ledare och med församlingens förtroende växte min kallelse till präst fram. Med familjen, min fru Susanna som är sjukhusdiakon och våra tre barn, reser vi gärna för att uppleva nya platser och därigenom få nya erfarenheter och perspektiv. Jag ser mig som en social och engagerad person som trivs när det händer mycket. Medarbetare säger att jag står med fötterna på jorden men med förmågan till att se övergripande linjer. Som ledare är jag rak, öppen, ärlig och kavlar gärna upp skjortärmarna i basartider.

Jag prästvigdes 1992 av Martin Lönnebo i Linköpings stift och arbetade mitt första år i Söderköping, en liten stad med vackra medeltida kyrkor. Som stiftsadjunkt i Linköping ett par år senare var mina uppgifter först ungdomsarbete och konfirmander sedan blev mitt ansvar gudstjänstliv och evangelisation. En del av arbetet var också inriktat på pilgrim. Förutom pilgrimsfärder med ungdomar varje år så grundade vi pilgrimscentrum i Vadstena. När våra barn var små hade vi förmånen att få tjänstgöra på somrarna för utlandskyrkan i Grekland, Mallorca och Södra Frankrike. Jag har också varit aktiv i ombudsrörelsen för utlandskyrkan sedan 1992, både lokalt och på stiftsnivå. Min första tjänst som kyrkoherde hade jag i Linköpings Ryds församling. Därefter blev det fem år som kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamling, Berlin. Jag blev utsedd till domprost i Växjö 2011.  I Växjö har vi sedan 2014 en ny organisation där 8 pastorat har blivit ett. Vi har 42 kyrkor, 57 000 medlemmar och 220 medarbetare. Vi har bl.a. byggt ett nytt Domkyrkocentrum under dessa år och för fyra år sedan startade vi ett Diakonicentrum där människor kan få hjälp och stöd i sin vardag.

Foto: Bildvision

Mitt arbete idag handlar mycket om strategi, organisation och församlingarnas utveckling. För mig är det dock alltid viktigt att min tjänst utgår från altaret och jag leder gudstjänster i domkyrkan med regelbundenhet. Som domprost är jag också ledamot i domkapitel och stiftsstyrelse i Växjö stift. Både i Linköping och Växjö har jag blivit utsedd till kontraktsprost.

När jag har mycket att tänka på tycker jag om att vandra. Det ger perspektiv och ny kraft. Historia har alltid intresserat mig men också det som sker i vår samtid i politik och samhälle. En ny sorts avkoppling som jag funnit i att följa stadens fotbollslag och jag går gärna för att titta på matcher.

Framför allt tycker jag mycket om att fira gudstjänst och att predika. På samma sätt som jag har fått ansvar i kyrkan vill jag visa förtroende och ge ansvar till andra, såväl på Gotland som inom utlandskyrkan.

Läs Thomas Peterssons CV här pdf