Nu öppnar förtidsröstningen i kyrkovalet

Den 19 september är det kyrkoval men redan idag öppnar förtidsröstningen. Det innebär att från och med nu kan medlemmar i Svenska kyrkan rösta i en förtidsröstningslokal var som helst i landet. I Visby stift har cirka 32 500 medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och varje dag finns det öppna förtidsröstningslokaler över hela ön.

Om mindre än två veckor går Svenska kyrkan till val. Idag öppnar förtidsröstningslokaler över hela Gotland. Dit kan den som är medlem och fyller 16 år senast på valdagen, den 19 september, gå och rösta. Totalt i landet är 4,9 miljoner personer röstberättigade. I Visby stift är cirka 32 500 personer röstberättigade och kan därmed vara med och påverka hur Svenska kyrkan skall arbeta och prioritera de närmaste fyra åren. Kyrkovalet består av tre val: det lokala kyrkofullmäktige, det regionala stiftsfullmäktige samt det nationella kyrkomötet.
Stiftsfullmäktige beslutar om arbetet i Visby stift som omfattar 10 pastorat, 100 kyrkor och drygt 37 000 medlemmar.

Karin Mulde är valansvarig för kyrkovalet i Visby stift. Hon arbetar som jurist på Visby stiftskansli. Under lång tid har hon tillsammans med valhandläggarna Ulrika Holmberg och Weronica Östman arbetat med olika förberedelser och utbildningar för att säkerställa att valet kommer gå rätt till. Bland annat utbildas de valnämnder som lokalt tar emot rösterna runtom i stiftet.

Hur kändes det när röstkortet damp ner i brevlådan?

-Jag tänkte att äntligen närmar det sig, efter väldigt mycket förberedelser. Och jag hoppas medlemmarna kommer utnyttja sin demokratiska rättighet att påverka Svenska kyrkans framtida verksamhet.

Hur har valet coronasäkrats?

-Man kan rösta på flera olika sätt i kyrkovalet förutom att gå till vallokalen på självaste valdagen. Man kan också budrösta, brevrösta och förtidsrösta i lokal. Dessutom har de lokala valnämnderna fått både information och skyddsmaterial såsom plexiglasskydd att använda i vallokalen.

Alla röstberättigade bör ha fått sitt röstkort nu. Den som inte har fått det eller behöver ett nytt kan enkelt beställa det på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kontakt:

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta valansvarig Karin Mulde eller valhandläggare Ulrika Holmberg. 

 

Fotobyline:

Fotot med röstkorten, fotograf Magnus Aronson/Ikon

  • Ulrika Holmberg

    Visby stift

    Utredningssekreterare

    Mer om Ulrika Holmberg

    Utredningssekreterare, personalsekreterare, handläggare stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige