Foto: Ann-Marie Lundholm/Ikon

Nu är tjänsten som domprost i Visby domkyrkoförsamling tillsatt.

Tillsättningsnämnden, med representanter för stiftsstyrelsen och kyrkorådet med fullgörande biskop Sven-Bernhard Fast som ordförande, har enhälligt beslutat att Anna Lundgren ska erbjudas tjänsten som domprost i Visby domkyrkoförsamling. Kyrkorådet har därefter verkställt detta genom att besluta att anställa Anna Lundgren.

Foto: Mattias Wahlgren

”Anna Lundgren har under den tid hon varit tf domprost hanterat chefsuppgifterna på ett utmärkt sätt och är synnerligen uppskattad av medarbetarna” säger kyrkorådets ordförande Inger Harlevi. ”Kyrkorådet ser med stor tillfredsställelse fram emot att Anna nu får fortsätta sitt goda arbete med att bygga församling.”

Anna Lundgren anställdes i domkyrkoförsamlingen i januari 2021 som komminister med ansvar för vuxenverksamheten. Sedan november 2021 har Anna Lundgren vikarierat som chef och tf domprost.

”Jag känner stor tacksamhet över förtroendet och det är med glädje jag fortsätter att leda utvecklingen av allt det goda arbete som finns i församlingen” säger Anna Lundgren.


Frågor kan ställas till:

Anna Lundgren, tel 0498 206814
Inger Harlevi, tel 070 521 1260