Flyktingar, Katarina församling, Stockholm
Foto: Ikon

Kollekt

Denna lilla skrift handlar om meningen med kollekten; vad betyder det att samla in gåvan, bära fram den, välsigna den och sedan ge den vidare åt andra? Det vi gör när vi tar upp en kollekt berättar något om vår relation till Gud och andra människor och det finns anledning att fundera över hur vi gör det. Här finns också goda tips om hur församlingen kan hitta bra ändamål och öka sitt engagemang för kollekten. Den är utmärkt att använda i kyrkvärdssamlingen och i kyrkorådet. Finns att få gratis på Helge Andshuset.
Kontakta Annika Hakalax tel 40 49 05

Eller ladda ner som PDF-fil här