Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Välkommen till Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon:+46(498)404900 E-post till Välkommen till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Inventarier

Kyrkorna har under årens lopp försetts med mycket värdefulla inventarier.

Kyrkoordningen och Kulturmiljölagen ställer krav på vård och förvaring av kyrkliga inventarier. Det ska finnas en förteckning där kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier är förtecknade. Två personer är ansvariga för förteckningen och stiftet ska kontrollera inventarierna minst vart sjätte år, eller när någon av de ansvariga byts ut.

Alla kyrkor på Gotland har genom projektet inventarieinventeringen en inventarieförteckning. Inventarieförteckningen finns i en databas på stiftskansliet. Samtliga församlingar har fått förteckningen i pappersform med bilder i färg samt inbundna exemplar med svartvita bilder, många församlingar har också fått en cd-skiva med "sin" del av databas samt bilderna digitalt. Men den behöver hållas uppdaterad. Till vänster finns blanketter att fylla i och sändas in till stiftsantikvarien.