Information om kyrkovalet i var mans postlåda

Den 19 september äger kyrkovalet rum. I samband med valet skickar Visby stift ut en informationstidning till alla hushåll på Gotland, medlemmar likväl som ickemedlemmar. ”Svenska kyrkan är en folkkyrka och bärs av folket i våra församlingar, i våra socknar och har så gjort i generationer vilket syns tydligt inte minst på våra 92 medeltida kyrkor, en i var sockens centrum” säger biskop Thomas.

Kyrkan är en del av vårt samhälle och informationen som i dagarna når alla hushåll berättar både om kyrkovalet och om vad det är att vara kyrka på Gotland idag. Kyrkan associeras för många i första hand med gudstjänst, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Men kyrkan gör mer. Sopplunch för de äldre, klapp och klang för de yngre, ungdomskvällar, natthärbärge, körverksamhet, hembesök, byggnadsvård, kulturevenemang, krisberedskap, flyktingarbete med mera. Kyrkovalets utgång och vilka som blir förtroendevalda kommer styra Svenska kyrkans framtid och vad varje enskild församling fokuserar sin budget och sitt arbete på framöver.  

Information om vad kyrkovalet är samt hur det går till och vad man kan rösta på framgår av informationstidningen som Visby stift i dagarna distribuerar till samtliga hushåll på Gotland. 

Utöver information om kyrkovalet innehåller tidningen nedslag i den gotländska kyrkomyllan med exempel på vad kyrkan gör runtom på vår ö, från att hålla kyrkor och kyrkogårdar i ordning till ”otendag” och det goda samtalet.

”Vi hoppas tidningen kan bli en guide för dig som tänker rösta i kyrkovalet. Men vi hoppas också att den kan sprida lite ljus över det breda arbete som kyrkan gör i det gotländska samhället idag. Kyrkan är och gör så mycket mer än man kanske tror” säger stiftskommunikatör Linda May Dahlström.