Gotlands kyrkohistoriska sällskap firade 10 års jubileum 2019

Sällskapet firade med jubileumsutfärd till några kyrkor samt boksläpp, om Peter gotlänning och Kristi brud

Gotlands krkohistoriska sällskap 2009- 2019

Jubileumsutfärd

Gotlands kyrkohistoriska sällskap inbjuder med anledning av sällskapets 10-årsjubileum till en sommarbussutfärd lördagen den 17 augusti 2019. Information om anmälan med mer se nedan.

Program

9.00 Avfärd från österport vid Östercentrum
Under dagen besöker vi tre kyrkor och Roma klosters ruin. Samtliga kyrkor visas av universitetslektor Jakob Lindblad, Uppsala Universitet.

Hejdeby kyrka
Kyrkan är tillkommen i etapper under 1200-talets förra hälft och präglas huvudsakligen av den romanska stilen. Interiören är enkel och sparsmakad. Den rika och välbevarade målningsskruden från 1200-talets mitt framtogs 1968-70 av Erik Olsson. Samma mästarhand som varit verksam i Vamlingbo, Eskelhem och Hejnum kan skönjas även här, nämligen anonymmästaren Mikaelsmästaren.

Endre kyrka
Kyrkan har en komplicerad byggnadshistoria som sträcker sig från 1100-talets slut till c:a 1300. Såväl exteriör som interiör mycket sevärda. Delar av 1100-talets torn med kvaderstenar liksom återanvända fasadskulpturer kan iakttagas. Interiören har en medeltida prägel. I korfönstret finns en medeltida glasmålningssvit från korets byggnadstid delvis bevarad. Vidare finns ett altarskåp, ett unikt triumfkrucifix från omkring 1200 samt dopfunt med medeltida dopfuntslock, muralmålningar m.m.

12.00 (cirka) Enkel lunch på “Munkens café och event”, Roma kungsgård.

Roma kloster
Kringvandrande föredrag under ledning av museipedagog Lars Kruthof och arkeolog Per Widerström vid Gotlands museum som belyser Roma klosters historia och arkeologiska utgrävningar som företagits.

Barlingbo kyrka
Kyrkans förnämsta inventarium är den stora dopfunten från sent 1100-tal dekorerad med både hög- och lågreliefer. Dopfunten har sannolikt varit placerad i någon av de stora Visbykyrkorna. Även i denna kyrka återfinns medeltida glasmålningar och kalkmålningar från olika perioder. Det stora ringkrucifixet i triumfbågen anskaffades i samband med korbygget omkr. 1240. Altaruppsatsen av sandsten är daterad 1683 och återger sista måltiden. Dagen avslutas här med en andakt.

16.00 (cirka) Återkomst till Östercentrum

Information

Deltagaravgift: 200 kronor (bussutfärd inklusive lunch) till Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap, bankgiro 618-2232

Antal platser: 50 deltagare

 Anmälan

Senast 10 augusti (anmälan är bindande) till Karin Hjorth, helst via sms på telefon 073-701 27 68 eller e-post: karin.hjorth@telia.com

Välj måltidsalternativ från nedanstående meny:

Varmrökt lax från Katthammarsvik med gotländsk färskpotatis och romsås ller

Vegetarisk wrap med färskost och avokado

Måltids dryck är vatten – övrigt på egen bekostnad.
I lunchen ingår även kaffe eller te med en liten kaka.

Boksläpp

Den 8 augusti kl 14.00 Almedalsbiblioteket

Peter Gotlänning och Kristi brud, professor emeritus Nils Blomqvist. Boken är utgiven av sällskapet.
Mer information kommer. Ingen föranmälan.

Det är en glädje att få uppmärksamma Sällskapets tioåriga tillvaro med denna utfärd och besök under etablerad sakkunnig guidning vid platser som vittnar om såväl det kyrkohistoriska arvet som levande gudstjänstliv. Vi hoppas på ett stort deltagande från både ledamöter i Sällskapet och andra intresserade.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Ragnar Svenserud
ordförande