Meny

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten är stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse. Vi arbetar med sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Men har också ansvar för juridiska- och inte minst, ekonomifrågor.

I förvaltningsenheten finns stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse, synligt med tjänster för sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Till sekreterarskapet hör utredningar, beredningar och föredragningar av ärenden som härleds från och till de förtroendevalda organen. Tagna beslut ska sedan tillsammans med kansliets medarbetare effektueras. Stiftsdirektorn är även chef för enheten och har i stiftets organisation därtill personalansvar för stiftskansliets hela personal i övergripande och gemensamma frågor. De ekonomer som finns i Förvaltningsenheten är en resurs för stiftskansliet och dess verksamhet. Enheten säljer motsvarande en 30 % tjänst till Prästlönetillgångarna.

Det dagliga arbetet i enheten består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice, resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna och ekonomiassistenterna är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomihantering.

Enheten har som målsättning att effektivt och med god service se till att stiftets grundläggande uppgift – att främja och ha tillsyn över församlingslivet - samt stiftets övriga förvaltande uppgifter, – utförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

Egendomsnämndens självständiga förvaltning samordnas personellt i enheten medan den ekonomiska kompetensen köps av ekonomienheten.  Den skogliga kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008. 

  
Gullvi Edlund

Gullvi Edlund

Välkommen till Visby stift

Stiftskamrer

Mer om Gullvi Edlund

Stiftskamrer, Förvaltningsenheten

Anders Ahlin

Anders Ahlin

Välkommen till Visby stift

Ekonom

Lena Jonsson

Lena Jonsson

Välkommen till Visby stift

Ekonom

Peter Müller

Peter Müller

Välkommen till Visby stift

Ekonomi- och lönehandläggare

Laila Östman

Laila Östman

Välkommen till Visby stift

Ekonomi- och löneassistent

Mer om Laila Östman

Ekonomiassistent, Förvaltningsenheten

Thomas Andersson

Thomas Andersson

Välkommen till Visby stift

Konferensvärd, Receptionist

Barbro Lindblom

Barbro Lindblom

Välkommen till Visby stift

Receptionist

Mer om Barbro Lindblom

Receptionist, Förvaltningsenheten

Weronica Östman

Weronica Östman

Välkommen till Visby stift

Förvaltningassistent

Mer om Weronica Östman

Förvaltningsassistent, förvaltningsenheten

Christer Engelhardt

Christer Engelhardt

Välkommen till Visby stift

Stiftsdirektor

Mer om Christer Engelhardt

Stiftsdirektor, Förvaltningsenheten

Ulrika Holmberg

Ulrika Holmberg

Mer om Ulrika Holmberg

Handläggare stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige, Förvaltningsenheten

Karin  Mulde

Karin Mulde

Välkommen till Visby stift

Stiftsjurist

Arvid Mickelåker

Arvid Mickelåker

Välkommen till Visby stift

Egendomsförvaltare

Mer om Arvid Mickelåker

Egendomsförvaltning, prästlönetillgångarna, Förvaltningsenheten

Line Obermeier

Line Obermeier

Välkommen till Visby stift

Förvaltningssekreterare

Mer om Line Obermeier

Förvaltningssekreterare vid egendomsförvaltningen