Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Visby stift Besöksadress: N:a Kyrkogatan 3A, 62155 Visby Postadress: Box 1334, 62124 Visby Telefon: +46(498)404900 E-post till Visby stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten är stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse. Vi arbetar med sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Men har också ansvar för juridiska- och inte minst, ekonomifrågor.

I förvaltningsenheten finns stiftskansliets administrativa nav i vid bemärkelse, synligt med tjänster för sekreterarskap i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och egendomsnämnd. Till sekreterarskapet hör utredningar, beredningar och föredragningar av ärenden som härleds från och till de förtroendevalda organen. Tagna beslut ska sedan tillsammans med kansliets medarbetare effektueras. Stiftsdirektorn är även chef för enheten och har i stiftets organisation därtill personalansvar för stiftskansliets hela personal i övergripande och gemensamma frågor. De ekonomer som finns i Förvaltningsenheten är en resurs för stiftskansliet och dess verksamhet. Enheten säljer motsvarande en 30 % tjänst till Prästlönetillgångarna.

Det dagliga arbetet i enheten består även av receptionsservice med telefonväxelarbete, tidsbokning av lokaler, kopiering, konferensservice, resebokningar för hela personalen. Diarieföring med arkivsystem hör också hemma i enheten liksom kontakt med hyresvärdens företrädare. Ekonomerna och ekonomiassistenterna är inriktade mot att främja församlingarna vad gäller ekonomi- och lönehantering, förutom stiftets egen ekonomihantering.

Enheten har som målsättning att effektivt och med god service se till att stiftets grundläggande uppgift – att främja och ha tillsyn över församlingslivet - samt stiftets övriga förvaltande uppgifter, – utförs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.

Egendomsnämndens självständiga förvaltning samordnas personellt i enheten medan den ekonomiska kompetensen köps av ekonomienheten.  Den skogliga kompetensen köper egendomsnämnden från Skogssällskapet sedan 2008. 

  

Anders Ahlin

Anders Ahlin

Visby stift

Ekonom

Direkt: 0498-404927

Lena Jonsson

Lena Jonsson

Visby stift

Ekonom

Direkt: 0498-404922

Görel Ridne-Ahlqvist

Görel Ridne-Ahlqvist

Visby stift

Ekonom

Weronica Holmqvist-Barckman

Weronica Holmqvist-Barckman

Visby stift

Ekonomi- och löneassistent

Mer om Weronica Holmqvist-Barckman…

Ekonomiassistent, Förvaltningsenheten

Gullvi Jakobsson

Gullvi Jakobsson

Visby stift

Stiftskamrer

Direkt: 0498-404924

Mobil: 0705-804924

Mer om Gullvi Jakobsson…

Stiftskamrer, Förvaltningsenheten

Laila Östman

Laila Östman

Visby stift

Ekonomi- och löneassistent

Direkt: 0498-404933

Mer om Laila Östman…

Ekonomiassistent, Förvaltningsenheten

Thomas  Andersson

Thomas Andersson

Mer om Thomas Andersson…

Receptionist och konferensvärd, Förvaltningsenheten

Christer Engelhardt

Christer Engelhardt

Visby stift

Stiftsdirektor

Mer om Christer Engelhardt…

Stiftsdirektor, Förvaltningsenheten

Per Hansén

Per Hansén

Visby stift

Byggnadsingenjör

Direkt: 0498-404911

Mer om Per Hansén…

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Ulrika Holmberg

Ulrika Holmberg

Mer om Ulrika Holmberg…

Handläggare stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige, Förvaltningsenheten

Barbro Lindblom

Barbro Lindblom

Visby stift

Receptionist

Mer om Barbro Lindblom…

Receptionist, Förvaltningsenheten

Arvid Mickelåker

Arvid Mickelåker

Visby stift

Egendomsförvaltare

Mer om Arvid Mickelåker…

Skogsförvaltning, Förvaltningsenheten

Ingegerd Paulin

Ingegerd Paulin

Visby stift

Ekonomi och fastighetsförvaltare

Mer om Ingegerd Paulin…

Ekonom och kansliansvarig för Samfälligheten Gotlands kyrkor

Nina Vijnja

Nina Vijnja

Mer om Nina Vijnja…

Stiftskansliet och Samfälligheten Gotlands kyrkor, Förvaltningsenheten