Foto: Linda May Dahlström

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar

Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. För Visby stift innebär det 14 700 tkr till att bevara och skydda kulturarvet.

” Ett betydligt lägre belopp än vad vi har vant oss med, det är mycket bekymmersamt”, säger Rebecka Svensson, stiftsantikvarie. ”I september tar stiftsstyrelsen beslut om fördelningen, vi får då se vad pengarna räcker till. Vi måste prioritera åtgärder såsom underhåll av tak men samtidigt går det inte att skala bort hur mycket som helst i de restaureringar som planerats.”

Systemet är ansökningsbaserat vilket betyder att de som söker mycket och har akuta åtgärder gynnas. Visby stift har precis som alla andra stift fått mellan 50-60% av ansökningsbeloppet.

Vi börjar se att församlingar och faktiskt också Samfälligheten Gotlands kyrkor får svårare att mäkta med de egeninsatser som krävs. Men ansvaret och resurserna ligger precis nu som tidigare på församlingarna och dess medlemmar.

De större restaureringar som har planerats är Stenkumla, Halla, Ardre och Endre kyrkor. Vi har själva sökt om ersättning för utvärdera de putsrestaureringar som gjorts sedan ca 2006 då ett utvecklingsarbete påbörjades med målet att finna arbetssätt och material­sammansättningar för ett hållbart resultat. Hantverkarnas skicklighet med materialet som är kalkputs från Gotland skall verkligen inte underskattas.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta stiftsantikvarie Rebecka Svensson 0498-40 49 14 rebecka.svensson@svenskakyrkan.se eller stiftsprost Richard Wottle 0498-40 49 03 richard.wottle@svenskakyrkan.se