Intranätet

Hej!

Information för dig som är anställd, förtroendevald, eller ideell/volontär ligger på Intranätet, http://internwww.svenskakyrkan.se/visbystift.

För att komma åt intranätet krävs inloggning. 

Kontakta Ulrika Holmberg så får du inloggningsuppgifter.
Uppge namn, e-postadress, uppdrag och församling.

Välkommen till Intranätet!