Räkning av inkomna brevröster från SKUT i nomineringsvalet 22 juni 2022
Foto: Linda May D.

Fem kandidater i Visby stifts biskopsval fick mer än 5 %

Vid nomineringsvalet den 22 juni i Visby stift fick fem personer mer än 5 % av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa fem som blir kandidater i biskopsvalet i höst. Den 27 augusti sker en utfrågning i Visborgskyrkan. Den 19 september, och eventuellt en andra omgång den 10 oktober, sker biskopsvalet i vilket stiftets nästa biskop utses.

Vid nomineringsvalet till ny biskop i Visby stift samlades de röstberättigade på Gotland i domkyrkan för att rösta på de personer man vill se som kandidater i biskopsvalet. Därtill lades de röster som inkommit brevledes från de röstberättigade i Svenska kyrkan i utlandet för att sedan räkna samman rösterna i nomineringsvalet. 105 röster avlades totalt i dagens nomineringsval.

Den 31 maj pläderades det för sju personer och därefter har ytterligare två personer tillkommit vars namn lästes upp av valförrättare Ragnar Svenserud. Resultatet av röstsammanräkningen presenteras nedan och ger att fem kandidater har fått mer än 5 % av rösterna och därmed har gått vidare i Visby stifts biskopsval:

  1. Jakob Tronêt; kyrkoherde i Sigtuna församling fick 34 röster (32,4%)
  2. Carin Åblad Lundström; kyrkoherde i Lagunda församling fick 21 röster (20%)
  3. Ulf Lindgren; domkyrkokaplan i Stockholm fick 16 röster (15,2%)
  4. Erik Eckerdal; präst, direktor Samariterhemmet i Uppsala fick 15 röster (14,3%)
  5. Jonas Lindberg; församlingsherde i Uppsala domkyrkoförsamling fick 8 röster (7,6%)
  6. Erik Stenberg Roos; präst, VD för Åh stiftsgård i Ljungskile fick 4 röster (3,8%)
  7. Lars Åstrand; biträdande kyrkoherde i Uppsala pastorat fick 4 röster (3,8%)
  8. Magnus Aasa; kyrkoherde i Schweiz fick 2 röster (2%)
  9. Michael Persson; förutvarande kyrkoherde i Västermalms församling fick 1 röst (1%)

Vad händer härnäst?

Nästa steg i processen är att ansvarsnämnden för biskopar behörighetsprövar kandidaterna som därefter kommer att bjudas in att presentera sig på Visby stifts webbplats samt att delta i interjuer som äger rum den 27 augusti, dvs innan valet som äger rum den 19 september. Om ingen får 50 % av rösterna i den första valomgången går de två främsta kandidaterna vidare till en slutlig valomgång den 10 oktober.