Gårdskorset - tidskriften för Visby stift

Tidningen Gårdskorsets uppgift är att reflektera över den gotländska kyrkans identitet och över kyrkans uppgifter som kristen församling samt att stimulera till teologisk reflektion.