Gårdskorset - tidskriften för Visby stift

Tidningen Gårdskorsets uppgift är att reflektera över den gotländska kyrkans identitet och över kyrkans uppgifter som kristen församling samt att stimulera till teologisk reflektion.

I senaste numret som utkom i december 2020 kan du bland annat läsa hur pandemin slår hårt mot kyrkans verksamhet, inte minst i våra utlandsförsamlingar som till exempel Svenska kyrkan i Bryssel.
Biskopen har invigt nytt kapell i Roma och utfört visitation i Sudrets pastorat. Läs även intervjun med domprost Elisabeth Ström och mycket mer.

Läs senaste numret av Gårdskorset