Foto: Linda May D.

Erik Eckerdal och Jakob Tronêt vidare i biskopsvalet i Visby stift

Erik Eckerdal och Jakob Tronêt är de två kandidater som går vidare till en andra valomgång i biskopsvalet i Visby stift. Erik fick 48,3% och Jakob fick 22,5% av rösterna efter att 120 av de röstberättigade valt att avlägga sina röster. I och med att ingen av de fem kandidaterna fick mer än 50% av rösterna avgörs biskopsvalet måndagen den 10 oktober 2022.

Processen att välja en ny biskop är lång. I Visby stift började den med att stiftsstyrelsen i mars 2022 antog en tidsplan och i maj fastlades röstlängden som utgörs av präster, diakoner och elektorer på Gotland och i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar som båda är en del av Visby stift. I slutet av maj ägde ett digitalt pläderingsmöte rum som följdes av nomineringsval månaden efter. I nomineringsvalet röstade 105 av de 140 röstberättigade fram fem kandidater. Dessa kandidater presenterade sig på webben och utfrågades under en offentlig intervju i Visborgskyrkan den 27 augusti.

Den 19 september var det dags för valomgång i biskopsvalet. För att redan i den första valomgången ha en biskop electa/electus krävdes att en av kandidaterna fick mer än 50% av rösterna. Eftersom ingen kandidat fick egen majoritet går de två med flest röster vidare till valomgång två som hålls den 10 oktober 2022.

Biskopsvigning sker i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023 och Visby stifts nya biskop
välkomnas av stiftet i Visby domkyrka lördagen den 21 januari.

Följande två kandidater har (enligt det preliminära resultatet) gått vidare till valomgång två den 10 oktober 2022:

-Erik Eckerdal (född 1972) 58 röster – 48,3%
Direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala.

-Jakob Tronêt (född 1973) 27 röster – 22,5%
Kyrkoherde i Sigtuna församling, Uppsala stift.

Rösterna i valomgång ett fördelade sig (enligt det preliminära resultatet) enligt följande:

Erik Eckerdal 58 röster – 48,3%
Jonas Lindberg 7 röster – 5,8%
Ulf Lindgren 15 röster – 12,5%
Jakob Tronêt 27 röster – 22,5%
Carin Åblad Lundström 13 röster – 10,8%

Mer information om kandidaterna och biskopsvalet i Visby stift hittar du på 
Biskopsvalet 2022 - Visby stift (svenskakyrkan.se)

Frågor om biskopsvalet:
Linda May Dahlström, pressekreterare, 072-451 63 27 linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se