Biskop Sven-Bernhard träffar församlingsmedlemamr under visitation.
Foto: Lars Bäckman

Du är kyrkan

April 2012
Biskop Sven-Bernhard

Det är du som är kyrkan
Systematiska resor i stiftet kommer det att bli för att påbörja och föra vidare ett samtal om hur evangeliet om Guds rike kan gestaltas lokalt på varje plats. Att Guds rike redan finns där i din församling är helt klart.  Invärtes i oss och mitt ibland oss. Och vårt uppdrag är att upptäcka det och göra det synligt. Du är själv ett bevis på Guds rikes närvaro, för det är du som är Kyrkan. Du, som är döpt. Du som är medlem eller längtar efter att hitta in i kyrkans liv. Inte bara ”de andra”, prästerna, de anställda, de förtroendevalda.
  Och varenda en av Er som ber är en teolog och har något viktigt att berätta om Gud. Biskopen är ingenting utan stiftets folk. Så låt oss slå följe med varandra och samtala om livets stora frågor. När vi på allvar gör det kommer vi ibland att höra ytterligare en röst blanda sig i samtalet och ge oss vägledning. På samma sätt som Jesus gjorde med de sorgsna lärjungarna på väg till Emmaus i en av påsktidens evangelieberättelser. När oron inför framtiden håller på att kväva livsmodet behöver vi påminna oss om trons perspektiv: Det är ur framtiden Kristus kommer oss till mötes. Och redan nu är vi hans kyrka. Du och jag och du och du och du…

Gud i Bunge
Nu är det dags för nästa steg. Från och med det andra halvåret 2012 och ett par år framåt kommer jag att lägga mycket av min tid som biskop på visitationsresor ut i församlingarna. Visitationer tillhör biskopens grundläggande uppgifter. Att åka ut (eller rida var det väl förr i tiden) ensam eller tillsammans med sina medarbetare för att ta pulsen på församlingslivet är ett uppdrag biskopar i alla tider har haft.
  Hur möter evangeliet människornas frågor och behov i gudstjänstliv, undervisning, mission och diakoni? Hur välkomnas människor in i Guds rike skulle man bibliskt kunna uttrycka det. Eller för den delen: Hur ser Gudsrikets närvaro ut i Bunge och Hoburg, I Östergarn och Klinte, i Oslo och i Hong Kong? Hur kan tro växa och fördjupas? Hur möter församlingens liv och förkunnelse vardagens frågor? Vilken är församlingens särskilda kallelse och sändning just i vår bygd med dess problem och möjligheter?

Som ung präst hade jag förmånen att träffa några av de engelska pionjärerna inom s k Industrial Mission.  Det var en rörelse i den engelska kyrkan som insett att arbetslivet, och inte minst industrin, funnits i en blind vinkel för kyrkans liv och verksamhet. Det var under tiden efter andra världskriget det började när livet började ta fart igen efter krigsåren.
  En av de gamla prästerna som varit med från början berättade för oss hur det hade funnits två olika grenar av Industrial Mission. En del ville gå ut till verkstadsgolvet ”för att föra dit Kristus” medan andra, som han själv, varit besjälade av tanken ”låt oss gå ut till verkstadsgolvet för att upptäcka hur Kristus är närvarande bland människorna där”.
  Jag berättar den här historien därför att jag själv är på en upptäcktsfärd, som när detta skrivs har pågått ganska precis ett år. En upptäcktsfärd ut till församlingarna i Visby stift – på Gotland och ute
i världen. Många goda möten och samtal har det blivit redan detta första år, inte minst under kontraktshelgerna i Gotlands tre kontrakt, men också under alla andra besök i stiftets församlingar
i vardag och helg.