Brand i våra kyrkor - hur kan vi förhindra det?

Svenska kyrkan, Visby stift är en av arrangörerna till ett seminarium om brandskydd i kulturhistoriska byggnader 8-9 maj på Historiska museet, Stockholm.

Brand i en kulturhistorisk byggnad kan leda till förlust av stora kulturhistoriska värden. Sanering och uppbyggnad innebär dessutom ofta höga kostnader. Med förebyggande brandskydd kan många bränder undvikas och skador minimeras.

- På konferensen kommer deltagarna att kunna få ta del av goda exempel och vilka lärdomar vi kan dra av tidigare bränder, berättar Rebecka Svensson, stiftsantikvarie, Visby stift.

Tid och plats: Torsdagen den 8 maj kl 10.00 till fredagen den 9 maj kl 15.30 på Historiska museet,

Seminariet arrangeras av Riksantikvarieämbetet  i samarbete med Svenska kyrkan, Gotlands Museum, Historiska museet, Kyrkans försäkring, Räddningstjänsten Gotland och Länsstyrelsen på Gotland.