Biskop Thomas vapen och valspråk

"Du är seendets Gud"

Som sitt valspråk har Thomas Petersson valt "Du är seendets Gud", hämtat ur Första Mosebok 16:13. Det är Hagar som ger det namnet åt Gud efter att Guds ängel mött hennes nöd i öknen.
– Gud har sett Hagar i hennes nöd och hört hennes ångest, oro och klagan. Så ser Gud oss och ger oss hopp i livets utsatthet.

Biskop Thomas biskopsvapen är en delad sköld med Visby stiftsvapen på övre halvan och det personliga vapnet på nedre. Visby stiftsvapen är lammet med segerfanan, den segrande kärlekens bild. Gudslammet är en urkristen symbol för Jesus Kristus som människans frälsare och försonare.  

 Beskrivning

Centrum i det personliga vapnet är en bro. Ett av biskopens uppdrag är att vara en brobyggare. Uppgiften är att hjälpa och stödja människor i sin relation till Gud, mellan människor och att vara en brobyggare mellan kyrka och samhälle. Biskopens uppgift är att verka för kyrkans enhet och gemenskap, att den håller samman. Ett särskilt uppdrag för Biskopen i Visby är att hålla samman ett stift som har församlingar som sträcker sig över hela världen.

I bron finns det gotländska gårdskorset infällt. Gårdskorset är ett bekännelsetecken från den första kristna tiden på ön. Runt korset samlades man för bön. Det är också en bild för att det är Kristus som bär upp bron.

Längst ner på det personliga vapnet ser man vågor. En bild för nådens hav som symboliserar hur nåden ges fritt och villkorslöst av Gud till människan. En nåd som aldrig tar slut och som liknar dropparna i ett hav. Havet som också som präglar Visby stift genom sitt läge i Östersjön. Som biskop för församlingarna i utlandet finns också kopplingen mellan havet och sjömanskyrkan som en del av historien för Svenska kyrkan i utlandet.

Biskop Thomas valspråk är "Du är seendets Gud". Det är hämtat ur Första Mosebok 16:13. När Hagar i sin utsatthet flyr ut i öknen och där får möta Guds ängel som lyssnar på henne och visar henne medkänsla är det kanske första gången någonsin som hon blir bemött med medkänsla. Här möter hon någon som verkligen ser henne och förstår hennes innersta. Ängeln säger att Gud har hört hennes ångest, oro och klagan. Gud ger Hagar ett löfte som ger henne hopp. Hagar är en av de få i Bibeln som ger namn åt Gud. ”Du är Seendets Gud”, säger hon. Gud har sett henne i hennes nöd. Så ser Gud oss och ger oss hopp i livets utsatthet.