Foto: Linda May D.

Erik Eckerdal är biskop electus

Erik Eckerdal är vald biskop i Visby stift. Han blir Visby stifts 20:e biskop sedan 1572. Erik tituleras nu biskop electus, vald biskop, fram till den 15 januari 2023 då han vigs till biskop i Uppsala domkyrka. Den 21 januari kl. 11 är det mottagningsmässa i Visby domkyrka.

När det preliminära valresultatet är sammanställt står det klart att Erik Eckerdal blir Visby stifts nya biskop. Han blir därmed den 20:e biskopen att skriva in sig i stiftets biskopslängd sedan stiftet grundades 1572.

Rösterna fördelade sig (enligt det preliminära resultatet) enligt följande:

Erik Eckerdal 89 röster – 76%
Jakob Tronêt 28 röster – 24%

Om Erik Eckerdal

Erik Eckerdal (född 1972) 
Erik har varit direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala sedan 2018. Han prästvigdes i Visby stift år 2000 av biskop Biörn Fjärstedt.

Under valprocessens gång har Erik uttryckt att hans prioriteringar för Visby stifts församlingar på Gotland och inom SKUT grundas på de utmaningar som kyrkan står inför. Utifrån dessa finns det framför allt fem aspekter av kyrkans liv som Erik Eckerdal vill prioritera som biskop i Visby stift. Dessa är teologi och undervisning, andligt liv, ekumenik, diakoni och ekonomi.

Biskopsvigning sker i Uppsala domkyrka den 15 januari 2023 och Visby stifts nya biskop välkomnas av stiftet i Visby domkyrka lördagen den 21 januari.

För information om biskopsvalet eller intervjuer med Erik Eckerdal kontakta:
Linda May Dahlström, pressekreterare, 072-451 63 27, linda.may.dahlstrom@svenskakyrkan.se

Benjamin Ulbricht, präst i Visby stift avlägger sin röst. Foto: Linda May D.

Hej Erik!

Erik Eckerdal är 50 år och teologie doktor i ekumenik och kyrkosyn. Han är sedan 2018 direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Erik prästvigdes i Visby stift år 2000.