Biskopsval 2022

Stiftsstyrelsen har den 21 mars 2022 beslutat om en tidsplan för biskopsval i Visby stift. Tidsplanen är att nomineringsval hålls den 22 juni, valomgång 1 den 19 september och en eventuell valomgång 2 den 10 oktober. Rösträtt i biskopsvalet har anställda präster och diakoner samt elektorer som väljs av församlingarna på Gotland och i utlandet.

Digitalt pläderingsmöte den 31 maj kl. 18.00

På pläderingsmötet får du möjlighet att berätta om vem du vill ska bli biskop i Visby stift. Vid pläderingsmötet vill vi ge dig som är röstberättigad möjlighet att presentera och argumentera för den person du tycker är lämplig för uppdraget.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.

Ett antikt timglas i glas, trä och guld.

Viktiga datum för biskopsvalet

Den 21 mars beslutade Visby stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.