Biskopsval 2022

Stiftsstyrelsen har den 21 mars 2022 beslutat om en tidsplan för biskopsval i Visby stift. Tidsplanen är att nomineringsval hålls den 22 juni, valomgång 1 den 19 september och en eventuell valomgång 2 den 10 oktober. Rösträtt i biskopsvalet har anställda präster och diakoner samt elektorer som väljs av församlingarna på Gotland och i utlandet.

Räkning av inkomna brevröster från SKUT i nomineringsvalet 22 juni 2022

Fem kandidater i Visby stifts biskopsval fick mer än 5 %

Vid nomineringsvalet den 22 juni i Visby stift fick fem personer mer än 5 % av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa fem som blir kandidater i biskopsvalet i höst. Den 27 augusti sker en utfrågning i Visborgskyrkan. Den 19 september, och eventuellt en andra omgång den 10 oktober, sker biskopsvalet i vilket stiftets nästa biskop utses.

22 juni utses biskopskandidaterna i Visby stift

Onsdagen den 22 juni röstas de personer fram som kommer att vara kandidater i biskopsvalet i Visby stift.

Sju namn förespråkades inför biskopsvalet i Visby stift

Sju namn lyftes ikväll fram som tänkbara kandidater till att bli ny biskop i Visby stift. Detta skedde vid ett digitalt pläderingsmöte den 31 maj till vilket alla röstberättigade har haft möjligheten att lyfta fram en person man anser har de kvalifikationer man gärna ser hos nästa biskop. Nästa steg i processen är nomineringsvalet den 22 juni då kandidaterna utses.

Biskopar under biskopsmöte.

Biskopsval – så går det till

Det är kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, som reglerar hur ett biskopsval ska gå till och det är stiftsstyrelsen som genomför biskopsvalet.

Ett antikt timglas i glas, trä och guld.

Viktiga datum för biskopsvalet

Den 21 mars beslutade Visby stifts stiftsstyrelse om en tidplan för det kommande biskopsvalet.