Meny

Biskop Thomas Petersson

Biskop för Visby stift

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Om Thomas Petersson:

Thomas prästvigdes 1992 av Martin Lönnebo i Linköpings stift.  Hans första tjänst som kyrkoherde var i Linköpings Ryds församling. Därefter blev det fem år som kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamling, Berlin. 2011 blev Thomas utsedd till domprost i Växjö.  Den 4 juni 2018 vigdes Thomas till biskop för Visby stift.

Biskop Thomas förbönskalender december 2019 -  december 2020


Kontakt biskopen:

Annika Hakalax
Biskopens adjunkt
+46 498 404905
+46 705 214591
Skicka e-post till Annika Hakalax

Grym Sara Westberger
 Biskopens sekreterare
+46 498 404902
 Skicka e-post till Grym Sara Westberger

Linda May Dahlström
Biskopens pressekreterare
+46 498 404913
+46 724 516327
Skicka e-post till Linda May Dahlström