Foto: Magnus Aronsson

Biskop Thomas Petersson

Biskop för Visby stift

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Om Thomas Petersson:

Thomas prästvigdes 1992 av Martin Lönnebo i Linköpings stift.  Hans första tjänst som kyrkoherde var i Linköpings Ryds församling. Därefter blev det fem år som kyrkoherde i Svenska Victoriaförsamling, Berlin. 2011 blev Thomas utsedd till domprost i Växjö.  Den 4 juni 2018 vigdes Thomas till biskop för Visby stift.

Biskop Thomas förbönskalender 2021


Kontakt biskopen:

Gunnar Pelinka
Biskopsadjunkt
+46 498 404904
+46 73 313 64 55 
Skicka e-post till Gunnar Pelinka

Grym Sara Westberger
Biskopens sekreterare
Föräldraledig till och med 31 december 2021, vänligen kontakta receptionen!
+46 498 404900 Skicka e-post till Visby stift

Linda May Dahlström
Biskopens pressekreterare
+46 498 404913
+46 724 516327
Skicka e-post till Linda May Dahlström