Biskopen i Visby stift

Svenska kyrkans ansvarsnämnd har tisdagen den 1 februari i ett beslut förklarat Visby stifts biskop Thomas Petersson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Tjänstgörande biskop tills ny biskop är på plats är Sven-Bernhard Fast.

Biskopens huvuduppgift är att leda och inspirera kyrkan i stiftet. Tillsammans med domkapitlet har biskopen ansvar för att kyrkans lära och ordning följs. Dessutom viger biskopen präster och diakoner till tjänst i kyrkan. Som biskop är man självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Kontakt gällande biskopsfrågor:

Annika Hakalax
+46 498 404905
+46 70 521 45 91 
Skicka e-post till Annika Hakalax

Grym Sara Westberger
Biskopens sekreterare
+46 498 404900 Skicka e-post till Grym Sara Westberger

Linda May Dahlström
Biskopens pressekreterare
+46 498 404913
+46 724 516327
Skicka e-post till Linda May Dahlström

Biskopsvalet 2022

Stiftsstyrelsen har den 21 mars 2022 beslutat om en tidsplan för biskopsval i Visby stift. Tidsplanen är att nomineringsval hålls den 22 juni, valomgång 1 den 19 september och en eventuell valomgång 2 den 10 oktober. Rösträtt i biskopsvalet har anställda präster och diakoner samt elektorer som väljs av församlingarna på Gotland och i utlandet.

Biskopslängd

Gotland tillhörde under medeltiden Linköpings stift och blev 1572 ett danskt stift med en superintendent som ledare. Gotland blev svenskt genom freden i Brömsebro 1645 men tillhörde Danmark 1676-1679. Superintendenten fick 1772 biskopstitel.