Foto: Rebecka Svensson

Arkivarie

Ett stiftskansli är en mångskiftande arbetsplats, som sköter stiftsorganisationens ärendehantering men som också har täta kontakter med församlingarna i stiftet och med Svenska kyrkan på nationell nivå. Visby stift har 25 anställda och lokaler mitt inne i världsarvet Visby innerstad. 

Tjänstens innehåll
I Svenska kyrkan och i Visby stift pågår ett arbete med att gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning. Församlingar, pastorat och stift ska införa det från och med 1 januari 2022.  På nationell nivå pågår arbetet med en handbok för att underlätta detta införande, samtidigt som diarieförings- och dokumenthanteringssystemet Public 360 införs, som öppnar nya möjligheter för anordnandet av e-arkiv. Pastoraten efterfrågar därför resurser till att kunna ordna sina arkiv så, att Svenska kyrkans bestämmelser liksom Riksarkivets föreskrifter kan efterlevas. Det senare gäller de statliga uppdragen att hålla arkiv såväl för begravningsverksamheten som den kyrkoantikvariska ersättningen. Arkivarien ska hjälpa pastoraten, prästlönetillgångarna, Samfälligheten Gotlands kyrkor och stiftskansliet att följa de föreskrifter, riktlinjer och bestämmelser som finns inom området.

Under förutsättning av stiftsfullmäktige fastställer den budget som föreslås för 2021 finns medel för en 100 % projektanställning av en arkivarie under 2021.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen där arkivvetenskap ingår med minst 60hp. Du har några års arbetslivserfarenhet som arkivarie eller motsvarande. Dina kunskaper i användandet av IT-baserade system för dokument- och ärendehantering är goda och du har god kännedom om de lagar och förordningar som styr verksamhetsområdet. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Det är meriterande om du har arbetat med Public360. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra utbildningar och på ett pedagogiskt sätt förmedla kunskap. 

Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har förmågan att leda och motivera andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet. Vi vill att du delar Svenska kyrkans värderingar. 

Tillträde
Tillträde 11 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Tjänstens omfattning
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i ett år. Omfattningen kan diskuteras.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ulrika Holmberg, utredningssekreterare 0498-40 49 26
Christer Engelhardt, stiftsdirektor, 0498-40 49 00

Fackliga kontaktpersoner:
Grym Sara Westberger, SACO, tel. växel 0498-40 49 00
Kent Österdahl, KyrkA tel. 0498-24 01 76
Bimbi Ollberg, Vision tel. växel 0498-40 49 00
Linnea Tibell, Lärarförbundet tel. 073-073 84 30

Ansökan
Din ansökan ska ha kommit in till Visby stift senast 7 december 2020.  Adressen är: Visby stift Box 1334 62124 Visby eller skicka din ansökan via e-post visby.stift@svenskakyrkan.se

Bifoga personligt brev och CV. Om du går vidare i rekryteringen kommer vi att be dig skicka in betyg och intyg samt löneanspråk och referenser.