Bild på Sankta Maria domkyrka i Visby
Foto: Mattias Wahlgren

Visby S:ta Maria domkyrka

Visby S:ta Maria domkyrka är ett levande gudstjänstrum och samtidigt en kulturskatt! Rummet är byggt för dig, så välkommen att bruka det!

Församlingen lever med i de säsonger som så tydligt präglar Gotland. Året runt är hon en församlingskyrka som firar söndaglig mässa, men på sommaren blir kyrkan också ett "pilgrimsmål" för både församlingsbor, tillfälliga turister och sommargotlänningar. Under medeltidsveckan tydliggörs detta och hon blir kyrkligt centrum för veckans tusentals "medeltida" resenärer. 

Hon byggdes till tjänst åt människans möte med det gudomliga. Här kan du fira gudstjänst, vara i stillhet, tända ett ljus eller fästa en förbön vid förbönstavlan.

Kyrkan håller öppet varje dag 9-17. Under sommarsäsongen (midsommardagen tom mitten av augusti) utökas tiden och kyrkan håller öppet fram till 21. Notera att parkeringen för kyrkans besökare gäller för maximalt tre timmar och att parkeringsskiva gäller.

Detaljer om byggnaden finns på Riksantikvarieämbetets hemsida.